saya pun berasa hairan kenapa orang selalu cakap harga emas ni mahal dan tak mampu nak beli dari dulu sampailah sekarang ni.Saya dulu pun berkata sedemikian rupa,tapi bila difikirkan sampai bila pun saya tak memilik emas lah cam ni aduh.....cuba kita renungkan sejenak:-

Bila harga emas 800 USD orang cakap mahal
Bila harga emas 900 USD pun orang cakap mahal
Bila harga emas 990 USD pun orang cakap mahal
Bila harga emas 1100 USD pun orang cakap mahal
Bila harga emas mencecah 1200 USD pun orang cakap mahal :P

Kesimpulannya apa orang dulu kata mahal tapi sekarang pun mahal juga,jadi tak perlu dengar cakap orang lah....kalau tidak sampai bila pun tak memiliki...emaaslah jawabnya

Wednesday, April 7, 2010

Pengertian Zakat

ZAKAT FITRAH

PENGERTIAN ZAKAT FITRAH
 
Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.


 
SYARAT WAJIB ZAKAT
 
Orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarga atau tanggungannya ialah:
 
Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
 
Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
 
Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan berkekalan Islamnya.
 
Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

Apakah itu Zakat Harta


Zakat Harta
Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat adalah seperti berikut:
 

Zakat Pendapatan
Zakat Perniagaan
Zakat binatang Ternakan
Zakat Pertanian
Zakat Wang Simpanan
Zakat Emas Dan Perak
Zakat Saham
  ZakatMa'adin, Kudus dan Rikaz *


***
Ma'adin
Ialah segala galian yang diperolehi dari perut bumi sama ada beku atau cair di darat atau di laut.
Kunuz
Ialah harta yang tersimpan di dalam bumi (harta karun).
Rikaz
Ialah harta benda yang tersimpan di dalam bumi dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ia tersimpan sebelum kedatangan Islam. (Jumhur ulama mengatakan semua jenis simpanan jahiliah)

Untuk pengetahuan yang lebih lanjut lagi bolehlah kiranya anda klik di pautan laman agensi kerajaan yang telah disediakan oleh saya untuk memudahkan pencarian pembaca sekalain......

Monday, April 5, 2010

Pelaburan Asb Yang Diharuskan Dalam Islam.

Pelaburan Asb Yang Diharuskan Dalam Islam.

* Muamalat/Ekonomi

Huraian Tajuk/Isu:

Pelaburan ASB samada menepati dengan pelaburan yang diharuskan dalam ajaran Islam.
Keputusan:

Mesyuarat bersetuju menegaskan bahawa sebarang pelaburan yang menyalahi hukum syarak adalah haram. Oleh itu pelaburan dengan mana-mana pihak yang menjalankan urusniaga secara tidak pasti halalnya hendaklah diberhentikan.
Status Penwartaan:
Tidak Diwartakan
Negeri:

* Terengganu

Asn Dan Asb

Huraian Tajuk/Isu:

Membincang dan menimbangkan ASN dan ASB
Keputusan:

Setelah meneliti draf pandangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu mengenai Amanah Sham Nasional dan Amanah Saham Bumiputra, mesyuarat telah membuat beberapa pembetulan adalah sebagaimana dalam lampiran berkembar. Berdasarkan kepada nas-nas daripada fuqaha Islam sebagaimana yang dipetik dan disenaraikan itu dan juga keadaan yang dimalkan oleh Amanah Saham Nasional/ Amanah Saham Bumiputra yang didapati tiada tempat yang nyata haramnya kecuali di dalam institusi kewangan yang dianggapkan ada syubahah di dalam Islam makaJawatnkuasa Fatwa berpendapat melabur di dalam Skim Amanah Saham Nasional/ Amanah Saham Bumiputra adalah tidak haram.

Lampiran

Pandangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu mengenai
Amanah Saham Nasional dan Amanah Saham Bumiputra
*******************************************

1. Pendahuluan

Umum telah mengetahui bahawa negara Malaysia khasnya Semenanjung Tanah Melayu adalah kepunyaan orang-orang Melayu beragama Islam. Merekalah yang mempusakai Semenanjung Tanah Melayu ini dari nenek moyang mereka turun temurun hinggalah datangnya penjajah yang mengubah wajah negara ini. Di samping membuka pintu seluas-luasnya kepada pendatang-pendatang asing sehingga melemahkan dan mengurangkan kekuasaan asal orang-orang Melayu di negara mereka sendiri.
Selepas mencapai kemerdekaan, para pemimpin Melayu telah memikirkan cara-cara yang serius bagaimana hendak mengembalikan semula kedaulatan hak dan ketuanan asal orang-orang Melayu di negara ini.
Keadilan tidak mungkin berada di tempatnya sekiranya tahap pencapaian ekonomi orang-orang Melayu dan tahap ketinggian pendidikan orang-orang Melayu tidak dibela. Keadaan ketidak adilan yang wujud menyebabkan negara menjadi pincang dan canggung buat selama-lamanya. Di samping itu ditakuti pula akan timbul perasaan tidak puashati yang meluap-luap di kalangan orang-orang Melayu yang mana akan membara terus-menerus dan di suatu masa nanti menyebabkan retak membawa belah. Oleh yang demikian berkewajipanlah pemimpin-pemimpin Melayu berusaha dan berikhtiar seberapa daya dan upaya mereka membela dan memenuhi hasrtat pembelaan ekonomi dan pendidikan orang-orang Melayu dengan apa cara dan apa jalan pun termasuklah melalui penubuhan Amanah Saham Nasional dan Amanah Saham Bumiputra.

2. Pengenalan Amanah Saham Nasional dan Amanah Saham Bumiputra

Skim Amanah Saham Nasional (Skim ASN) ialah suatu rancangan kerajaan untuk mencapai salah satu daripada matlamat dasar ekonomi baru, iaitu menyusun semula masyarakat menerusi pemilikan syarikat sekurang-kurangnya 30% daripada sektor ekonomi negara.
Pada awal 1970an, kerajaan menerusi Kementerian Perdagangan dan perindustrian telah memperuntukan saham-saham kepada orang-orang perseorangan (Bumiputra) sebagai usaha meningkatkan pemilikan Bumiputra di sektor syarikat. Malangnya, sebahagian besar daripada saham-saham ini telah dijual di pasaran terbuka intuk meraih kenaikan modal. Ini sudah tentu menjejaskan matlamat kerajaan.
Untuk menentukan saham-saham ini dipegang oleh masyarakat Bumiputara untuk tempoh yang lebih panjang, satu bentuk pemindahan saham secara tidak langsung atau 'indirect' telah dirancangkan.
Pada awal 1978, kerajaan telah menubuhkan Yayasan Pelabuaran Bumiputra. Yayasan ini diamanahkan dengan tanggungjawab mempercepatkan usaha pemilikan Bumiputra melalui korporat atau syarikat yang kian berkembang.
Untuk tujuan ini, kerjaan telah menubuhkan sebuah syarikat pelaburan yang dimiliki sepenuhnya, iaitu Permodalan Nasional Berhad. Tugas utama Permodalan Nasional Berhad ialah memilih adan membeli saham syarikat-syarikat yangg berpotensi dan mempunyai 'track record' yang positif. Selain daripada itu, Permodalan Nasional Berhad bertindak sebagai gedung saham yang mana sahamnya (dari pelbagai sumber) dipindahkan kepada Skim Amanah Saham Nasional yang menjualkan unit-unitnya kepada masyarakat Bumiputra.
Ini bermakna saham-saham yang dipegang oleh Permodalan Nasional Berhad adalah secara amanah. Saham-saham ini kemudiannya diagihkan kepada Bumiputra menerusi Skim Amanah Saham Nasional. Dengan cara ini sebahagian besar daripada Bumiputra dapat menyertai dan menerima manafaat sebagai pemilik dan pemegang (untuk tempoh yang lebih panjang) oleh Bumiputra.
Skim Amanah Saham Bumiputara pula diwujudkan adalah sebagai satu skim tambahan untuk masyarakat Bumiputra terus menyimpan dan melabur di dalam pelaburan saham amanah demi untuk meningkat dan mengekalkan pegangan ekonomi Bumiputra di sektor syarikat.
Walaupun Skim Amanah Saham Bumiputra mempunyai ciri-ciri dan struktur bentuk yang sama seperti Amanah Saham Nasional yang ada sekarang tetapi terdapat dua perbezaan yang utam. Pertamanya, had pelaburan maksimum yang dibenarkan di dalam Skim Amanah Saham Bumiputra adalah 100,000 unit bagi ekaun dewasa. Kedua, had umur yang layak melabur di dalam Skim Amanah Saham Bumiputra adalah 12 tahun ke atas. Keistimewaan di dalam skim Amanah Saham Bumiputara ini adalah untuk memberi peluang lebih ramai masyarakat Bumiputra melabur di dalam Saham Amanah di samping mendidik budaya menyimpan, terutamanya di kalangan pelajar-pelajar Bumiputra.
Dalam masalah pembelian saham dalam Amanah Saham Nasional dan Saham Bumiputra pihak pengurusan tidak menggalakkan pelabur-pelabur membuat pinjaman memandangkan pelaburan dalam Skim Saham Amanah adalah pelaburan jangka panjang. Oleh itu adalah baik pelaburan dibuat melalui simpanan sendiri.
Selain dari itu pihak pengurusan Amanah Saham Nasional dan Amanah Saham Bumiputra menjelaskan bahawa pihaknya akan terus memastikan pelaburannya tidak terlibat dalam pelaburan perjudian dan minuman keras.
Pihak pengurusan Amanah Saham Nasional dan Amanah Saham Bumiputra juga menjelaskan bahawa dalam konsep pelaburan, atau apa-pa sahaja urusniaga yang berkaitan dengannya, penglibatan bank dan insuran memang tidak dapat dielakkan kerana ia merupakan institusi yang membantu segala urusniaga dan bank memainkan peranan yang besar dalam ekonomi negara.
Pelaburan Amanah Saham Nasonal dan Amanah Saham Bumiputra dipelbagaikan dalam beberapa sektor bagi menentukan portfolio Skim Amanah Saham Nasonal dan Amanah Saham Bumiputra sentiasa kukuh dan memberi pulangan yang memuaskan. Jumlah pelaburan Amanah Saham Nasonal dan Amanah Saham Bumiputra sehingga 31 Desember 1991 mengikut sektor adalah seperti berikut:-

Anamah Saham Nasional
*********************

Sektor Jumlah Kos
($) Jumlah
Perindustrian
Perladangan
Perlombongan
Harta Benda
Kewangan 1,130,345,274
621,416,286
76,850,015
245.921,365
354,193,552 46.54
25.59
3.16
10.13
14.58
JUMLAH 2,428,726,492 100.00

Amanah Saham Bumiputra
**********************

Sektor Jumlah Kos
($) Jumlah
Perindustrian
Perladangan
Perlombongan
Harta Benda
Kewangan 3,531,243,081
2,415,952,076
464,727,028
661,432,704
2,718,474,813 36.06
24.67
4.75
6.76
27.76
JUMLAH 9,791,829,702 100.00

Secara terperinci syarikat-syarikat yang diceburi oleh Amanah Shama Nasional dan Amanah Saham Bumiputra berdasarkan sektor seperti tersebut di atas adalah sebagaimana lampiran berkembar.
Darisegi kenyataan di atas persoalan yang berkaitan ialah bermuamalah dengan bank atau sektor kewangan yang mana sektor kewangan itu ada melibatkan urusan kewangan yang bercampur antara halal dan haram.

3. Pandangan Islam mengenai muamalah kewangan yang bercampur Halal dan Haram :

Islam sentiasa menggesa supaya dipertahankan lima perkara iaitu :
- Memelihara agama
- Memelihara nyawa atau jiwa raga
- Memelihara akal
- Memelihara zuriat keturunan, dan
- Memelihara harta benda

Kerana dengan terdirinya lima perkara ini menjadi tonggak kepada keteguhan kedudukan umat Islam serta kehidupan mereka yang layak sebagi satu umat. Sekiranya terjejas salah satu daripada lima perkara ini maka umat Islam akan ditimpa kehinaan yang akan menjejaskan agama dan kehidupan kaum bangsa mereka khususnya kehidupan di dalam masyarakat majmuk yang mempunyai persaingan yang hebat di Malaysia ini iaitu 'Siapa cepat dia dapat, siapa kuat dia berkuasa'. Umat Islam perlu mempertahankan kehidupan mereka dalam dunai yang penuh dengan persaingan dan kemajuan supaya umat Islam menjadi suatu umat yang kuat dalam ekonomi dan pelajaran.
Para fuqaha telah menjelaskan mengenai hukum-hukum kira bicara (bermuamalah) dalam urusan kewangan yang bercampur halal haram :-
(1) Di dalam Kitab Al-Fatawa Kubra Fiqhiah LiIbnu Hajar Al-Haitami juzuk ketiga muka surat 372 ada menyebut :-
فمعتمد مذهبنا أن معاملة من اكثر امواله حرام مكروهة لا محرمة۔
Maksudnya : Dalam pendapat yang muktamad dari Mazhab kita bahawa berurusan dengan orang yang kebanyakan hartanya haram hukumnya makruh tidaklah haram.

(2) Di dalam Kitab Ihya" Ulumud Din
)احياء علوم الدين للغزالى مع شرح اتحاف السادة المتقين )
Juzuk 6 halaman 41 Matbaah Darul Fikri, Beirut, Imam Al-Gahzali telah menyatakan :-

Maksudnya : Demikian lagi orang yang mengetahui bahawa harta-harta dalam dunia ini telah bercampur aduk dengan benda-benda yang memangnya haram tidaklah memestikannya meninggalkan membeli belah dan memakan makanan, kerana yang demikian itu menjadi kesukaran, padahal tiada dalam agama itu kesukaran. Dari itu diketahui manakala dicuri perisai dan dicuri iba"ah (sejenis baju labuh) oleh salah seorang pada zaman Rasulullah dahulu tidaklah tertegah seseorang itu dari membeli perisai dan iba"ah di dunia ini, begitulah juga keadaannya dengan barang-barang lain yang terdapat di antara barang-barang yang dicuri. Demikian lagi diketahui bahawa terdapat di kalangan manusia itu orang yang berurusan dengan riba dari dirham dan dinar, tetapi Rasulullah dan orang ramai tidak meninggalkan dirham dan dinar sama sekali. Ringkas kata hanya sanya dunia ini akan terhapus dari benda-benda haram jika sekiranya manusia di dalam dunia dijadikannya maksum. Perkara ini mustahil. Jika perkara seperti ini tidak dimestikan di dunia ini seluruhnya tidaklah dimestikan juga pada mana-mana negeri pun kecuali dalam keadaan di mana apa yang berlaku itu begitu terhad di kalangan sekumpulan kecil masyarakat.

(3) Pada halaman 42 kitab yang sama, Al-Imam Al-Ghazali menyatakan :-

Maksudnya : bahagian ketiga, bahawa percampuran benda yang haram tidak diketahui juga jumlahnya dengan yang halal yang tidak diketahui jumlahnya, seumpama hukum harta benda di zaman kiti ini. Hingga katanya : Dan menurut pendapat yang kami melihat iaitu tidaklah haram dengan sebab percampuran ini diambil sesuatu daripadanya yang mungkin ianya haram dan mungkin ianya halal, kecuali didapati bersama harta itu satu tanda yang menunjukan ianya dari harta yang haram. Sekiranya tidak didapati pada harta itu apa-apa tanda yang menunjukan ianya dari harta yang haram, maka meninggalkannya itu dianggap sebagai warak, manakala mengambilnya pula hukumnya halal yang tidak menjadikan penggunanya itu fasik.

Berdasarkan kepada nas-nas daripada fuqaha" Islam sebagaimana yang dipetik dan disenaraikan itu dan juga keadaan sosio ekonomi umat Islam di negara ini serta kaedah pelaburan dan institusi yang diamalkan oleh Amanah Saham Nasional/ Amanah Saham Bumiputra yang didapati tiada tempat yang nyata haramnya kecuali di dalam institusi kewangan yang dianggap ada syubahah di dalam Islam maka Jawatankuasa Fatwa berpendapat melabur di dalam Skim Amanah Saham Nasional / Amanah Saham Bumiputra adalah tidak haram.
Status Penwartaan:
Tidak Diwartakan
Negeri:

* Terengganu

Pelaburan Dalam Asn, Asb Dan Seumpamanya

Tarikh Keputusan : 1 Feb, 2008
Tarikh Mula Muzakarah : 1 Feb, 2008
Tarikh Akhir Muzakarah : 3 Feb, 2008
Oleh : Muzakarah Kali Ke-80

Keputusan

Hukum melabur dalam skim Amanah Saham Nasional (ASN) dan Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) serta dividen atau bonus yang diterima adalah harus.


Permasalahan Mengenai Wang Shubhah / Haram

* Muamalat/Ekonomi

Keputusan:

Mesyuarat memutuskan bahawa:-
1. Semua wang shubhah/haram yang diserahkan kepada Baitul Mal adalah dianggap satu dan bersih.
(Rujuk kitab al-Imam Yusuf al- Qaradhawi, m/s 411 & 412)
2. Wang riba/faedah adalah haram bagi diri pengusahanya sahaja.
(Rujuk kitab yang sama m/s 410)
3. Keuntungan/Dividen Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumiputra (ASB) adalah haram kerana pelaburan terbesarnya adalah Bank Ribawi.
Status Penwartaan:
Tidak Diwartakan
Negeri:

* Pulau Pinang

Friday, April 2, 2010

Cilakanya Riba

Marilah kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan mengerjakan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan, kita mendapat keberkatan dan keredhaan-Nya, di dunia mahu pun di akhirat.


Pada hari ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk: "Kecelakaan Riba' dan kesannya dalam kehidupan".


Ayat ke 130 dalam surah Ali ‘Imran yang dibacakan pada Awal khutbah tadi membawa maksud:
"Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu makan atau mengambil riba' dengan berlipat-lipat ganda dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya" .

Takrif riba' secara istilah bermaksud: "Penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oIeh pemberi pinjaman atau dijanjikan oIeh penerima pinjaman. Manakala dalam pertukaran sesetengah barangan dan mata wang, ia bermaksud perbezaan nilai akibat kuantiti yang berbeza atau pun perbezaan waktu pertukaran.

Riba' bukan sahaja dilarang dalam Islam, tetapi juga telah diharamkan di dalam agama-agama Samawi yang lain. Islam amat tegas menegah amalan riba'. Islam memandang riba' sebagai amalan yang keji dan tergolong sebagai salah satu dosa besar. Islam menolak segala bentuk amalan riba'. Justeru, Allah Subhanahu Wata'ala telah memberi peringatan kepada orang yang beriman, supaya menjauhi amalan riba' dan seterusnya mengisytiharkan perang kepada pemakan riba'.
Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah Al-Baqarah itu 278 - 279 yang berbunyi:
"Wahai orang-orang yang beriman!, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan menjauhi saki-baki riba' (yang masih ada pada orang yang berhutang )itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mahu melakukan (perintah mengenai larangan riba' itu), maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu (akibatnya kamu tidak akan selamat)".
"Dan jika kamu bertaubat (menghentikannya), maka hak kamu (yang sebenarnya) ialah modal pokok harta kamu. (Dengan yang demikian) kamu tidak menganiaya (kepada sesiapa) dan kamu juga tidak teraniaya" .

Jika kita mengamati setiap Firman Allah yang terkandung dalam Al-Quran, kita akan dapati bahawa Allah Subhanahu Wata'ala tidak pernah mengisytiharkan perang kepada seseorang melainkan hanya kepada pemakan-pemakan riba'. Cukuplah ayat tersebut menjadi bukti bahawa betapa dahsyatnya dosa riba' di sisi Allah Subhanahu Wata'ala.

Rasulullah s.a.w. dengan tegaskan, mengeji amalan berunsurkan riba'.
Sebuah hadith daripada Saiyidina Jabir Radhiallahu ‘Anhu yang bermaksud:
"Rasulullah s.a.w. melaknat pemakan riba', wakilnya, penulisnya, dua orang saksinya. Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kesemua mereka itu sama sahaja" (Riwayat Muslim) .

Rasulullah s.a.w. dengan kerasnya mencela orang yang terlibat dengan amalan riba'. Mereka adalah golongan yang menekan dan menindas para peminjam. Rasulullah s.a.w. telah menerangkan betapa buruknya kegiatan riba' tersebut.

Sesetengah orang menyangka, bahawa harta yang haram itu adalah hasil daripada kerja mencuri atau merompak sahaja. Mereka lupa bahawa harta yang dihasilkan daripada riba' juga adalah haram. Lebih dahsyat lagi, apabila orang yang bergelumang dengan amalan riba' menganggap jual beli dan riba' adalah sama sahaja. Begitu juga, antara amalan "Perbankkan Konvensional" dengan amalan "Perbankkan Islam" mereka menganggap sama sahaja, sedangkan Allah Subhanahu Wata'ala hanya menghalalkan perniagaan, tetapi tidak menghalalkan riba'.

Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 275:
"Mereka mengatakan: "Bahawa sesungguhnya berjual beli itu sama sahaja seperti riba', pada hal Allah telah menghalalkan jual beli (berniaga) dan mengharamkan riba' " .

Umat Islam di Malaysia umumnya mengambil berat soal halal dan haram dalam isu pemakanan. Rata-rata umat Islam hari ini prihatin terhadap pemakanan yang dimakannya agar tidak mengandungi elemen-elemen haram yang ditegah oIeh syarak dan menjejaskan keberkatan. Namun satu persoalan yang perlu diberi perhatian ialah apakah penglibatan itu memadai sekadar mengambil berat tentang barangan makanan bertanda halal, tetapi wang yang digunakan untuk membelinya masih lagi bersumberkan perolehan yang haram?.

Sejauh manakah kesedaran persoalan halal dan haram ini turut dikaitkan dengan sumber pendapatan yang diperolehi?. Berdasarkan keadaan ini, mereka secara sengaja mengumpul pendapatan dan kekayaan daripada pelbagai aktiviti yang ditegah oIeh syarak seperti memakan riba', menerima rasuah, pecah amanah, memeras-ugut, merompak, melacur, menjadi G.R.O. dan sebagainya.

Mereka juga tidak menitikberatkan ke mana wang mereka dibelanjakan seperti pinjaman perumahan, kereta dan pinjaman peribadi semuanya berkisar di dalam sistem yang berteraskan riba'. Bahkah ada di kalangan mereka yang pergi menunaikan ibadah haji dan ‘umrah menggunakan wang yang diperolehi daripada hasil riba'. Manakala bagi mereka yang terlibat dalam bidang perniagaan pula, selalu menitikberatkan soal halal di dalam perniagaan yang ingin dilakukan, tetapi langsung tidak menghiraukan dari mana sumber modal yang ingin diperolehi sehingga sanggup membuat pinjaman yang berteraskan riba'. Begitu juga ada sebilangan dari mereka yang bersedekah dan mengeluarkan zakat juga menggunakan dari hasil riba' yang mana pada hakikatnya, semua amal ibadah tersebut tidak diterima oIeh Allah Subhanahu Wata'ala.

Orang yang terlibat dengan riba' akan dicabut keberkatan dalam hidupnya. Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 276 : "Allah riba' (dengan mengurangkan atau melenyapkan keberkatan-Nya) dan menyuburkan sedekah-sedekah (dengan menambah dan mengembangkannya serta melipat-gandakan pahalanya). Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar (yang menghalalkan riba') lagi banyak melakukan dosa".

Bagaimana memperolehi keberkatan dalam hidup, jika kehidupan berbaur dengan amalan riba'?. Apakah kita tidak terfikir, bahawa harta yang diperolehi daripada pendapatan yang haram seperti riba', pasti tidak akan mendatangkan keberkatan?.

Selain itu, jika kita melihat dan merenung sedalam-dalamnya, kepada situasi dunia dan keadaan alam, yang sentiasa dihujani dengan pelbagai musibah dan bencana alam, memberi keyakinan kepada kita, bahawasanya, ini adalah merupakan peringatan Allah Subhanahu Wata'ala. Hukuman kealpaan dan kecuaian kita dalam melaksanakan perintah dan suruhan-Nya serta meninggalkan segala larangan-Nya.

Renunglah sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: "Apabila riba' dan zina menjadi-jadi di sesebuah kampung (negeri), maka sesungguhnya, mereka telah membenarkan mereka itu diazab oIeh Allah" (Riwayat Hakim dan Abu Ya'la) .

Menurut Syeikh Abdul Aziz, Asy-Syeikh Mufti Besar Arab Saudi menyatakan bahawa krisis kewangan sejagat yang dialami ketika ini, berpunca daripada sikap mengabaikan peraturan Allah dan membenarkan amalan riba' yang diharamkan oIeh Islam. Dalam masa yang sama, masalah ini telah membuka mata masyarakat dunia, kepada potensi sebenar kejayaan Sistem Kewangan Islam yang dilaksanakan di Malaysia, dan beberapa negara Islam lain di seluruh dunia, dalam menangani Kemelesetan Ekonomi.

Kini, adalah masa dan medan terbaik buat negara-negara Islam dan umatnya memperkukuh struktur dan produk Kewangan Islam serta mengetengahkannya kepada dunia sebagai pilihan utama Kaedah Pemulihan Ekonomi Dunia. Pertumbuhan sebanyak 15% setahun Sistem Perbankkan Islam, mencerminkan ia bakal menjadi peneraju Pasaran Kewangan Antarabangsa, dengan ciri-cirinya yang tersendiri, menyaingi Sistem Kewangan Barat. Sistem Kewangan Islam bersifat lebih adil kepada pelabur dan pengusaha, di samping mampu melindungi sistem kewangan itu, daripada krisis kewangan dunia seperti yang berlaku sekarang ini.

Pada hakikatnya, Sistem Kewangan Kapitalis, yang bertunjang dan berkiblatkan Sistem Amalan Riba' sedang menuju kemelesetan dan pendukungnya bakal berdepan dengan gelombang kemuflisan terbesar dalam sejarah. Ianya membuka peluang kepada Sistem Kewangan Islam untuk diterjemahkan kepada masyarakat dunia. Ini kerana Islam sangat mementingkan kesejahteraan umat dan tetap memerangi segala bentuk sistem atau struktur yang berteraskan riba', yang memudharatkan kehidupan manusia.

Mimbar hari ini juga, ingin menarik perhatian para jamaah kepada satu kegiatan dalam Sistem Ekonomi Barat, yang bergerak dalam masyarakat hari ini, iaitu "Ceti Haram". Ceti haram seperti Ah Long adalah agensi yang bergerak secara aktif, menipu dan memperdaya orang ramai dengan tawaran pinjaman, dengan mengenakan bunga yang berganda. Terdapat Ceti Haram yang telah menyalahgunakan Lesen Meminjam Wang dan kadar bayaran yang dikenakan kepada peminjam melebihi 18% setahun. Merujuk kepada Laporan Persatuan Pengguna Islam Malaysia terdapat 1,600 kes Ceti Haram direkodkan, dalam tempoh kurang dari dua tahun, di mana mereka memperolehi pendapatan sebanyak RM 12 juta sehari.

Di negara kita, banyak terdapat Institusi Kewangan yang menjalankan perkhidmatan kewangan secara Islam, bersih daripada unsur-unsur riba' dan unsur-unsur yang dilarang dalam Sistem Mu'amalat Islam. Kerajaan telah menyediakan pilihan kepada umat Islam, untuk menggunakan Perkhidmatan Sistem Kewangan Islam. Para ulama' dan golongan pakar yang telah dilantik dan terlibat secara langsung dalam mengawal perjalanan Perbankkan Islam, supaya selari dengan Prinsip Syariah. Perbankkan Islam di Malaysia, telah berkembang aktif dan meluas. Justeru, umat Islam di Malaysia dengan mudah dapat menggunakan Perkhidmatan Kewangan Islam, sama ada mereka tinggal di sebuah bandaraya yang besar atau pun di sebuah pekan yang terpencil. OIeh itu, tidak ada sebab untuk umat Islam menggunakan Perkhidmatan Pinjaman daripada Institusi Kewangan, yang berteraskan riba'. Apatah lagi dengan Institusi Kewangan di pasaran gelap seperti "Ah Long", yang bukan sahaja mengenakan faedah atau bunga yang tinggi, malah boleh mengancam nyawa mangsa yang tidak mampu melunaskan hutangnya.

Kita bimbang dengan keadaan Kemelesetan Ekonomi Dunia, yang akan menyebabkan keretakan institusi keluarga, meningkatnya jenayah, bertambahnya kes bunuh diri, menjual maruah diri, penindasan, keruntuhan moral dan sebagainya. Justeru, semua pihak diseru agar sentiasa menyediakan perancangan kewangan yang mapan. Melalui perbelanjaan berhemah dan menjauhi budaya berhutang dan riba', bagi mengelakkan kehancuran masa depan individu, masyarakat dan negara.

Mengakhiri khutbah, mimbar ingin menyeru, marilah kita sama-sama berusaha menjadikan Ajaran dan Nilai-nilai Islam sebagai Teras Ekonomi Negara melalui langkah-langkah berikut :-
1. Bersama mendokong Produk Kewangan Islam yang sedang dilaksanakan sekarang, di samping berusaha memartabatkan Sistem Ekonomi Islam.
2. Bersama melemahkan produk-produk Sistem Kewangan Kapitalis yang
bertentangan dengan syariat Islam, khususnya kegiatan Ceti-ceti Haram yang sedang berleluasa di negara kita, dan
3. Meningkatkan kefahaman masyarakat tentang keistimewaan Sistem Ekonomi Islam dan bahaya Sistem Ekonomi Barat.

Jalanilah hidup secara yang dituntut oIeh Islam, iaitu bersederhana dan mengikut kemampuan diri, amalkan budaya rajin berusaha, kerana Allah Subhanahu Wata'ala mengasihi mereka yang bekerja dengan tangan sendiri, dalam mencari rezeki yang halal. Islam tidak menyekat umatnya mencari kesenangan, asalkan ia dengan cara yang diredhai oIeh Allah Subhanahu Wata'ala.
"Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada mereka) sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka), Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa kepada-Ku. maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku (dengan mematuhi perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka sentiasa berada dalam kebenaran". (Al-Baqarah:186)
Kategori: Mimbar Jumaat

Jadual Seminar daripada Mahaguru

Kepada sesiapa yang ada kelapangan dan untuk mempelajari dan mengetahui tentang emas ni bolehlah kiranya mengikut tarikh yang telah ditetapkan seperti jadual diatas...harap maklum

Thursday, April 1, 2010

Ini pula yang dikatakan bentuk Harimau

Inilah emas yang berbentuk Harimau yang pernah kuceritakan semasa jalan-jalan terserempak.......harga memang boleh tahan juga lah......

Dinar coin dalam bentuk Gajah

macam biasalah ni pula dinar coin dalam bentuk Gajah

Emas berbentuk Helang pun ada

Seperti biasa bila dah lama tak update blog ni dan sudah ditegur baru lah rasanya nak terhegeh-hegeh nak updatekan blog ni,macam biasa lah alasanku ini bnyk kerja yang perlu diselesaikan terlebih dahulu...

Ok lah dikesempatan ni dengan masa yang terluang akan kupaparkan beberapa gambar emas yang sempat ku ambil dari kedai emas.....dan inilah hasilnya,sebenarnya emas ini pernah kuceritakan sebelum ini....

Sesiapa yang pernah baca tulisanku sebelum ini so inilah gambarnya emas helang,harimau dan juga coin dalam dinar bentuk simbol gajah

Seperti biasalah harganya lebih mahal daripada harga emas Public Golg ni